Stenging av et område på Reisafjorden i Troms for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Reisafjorden i Troms for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Reisafjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 69 grader 54,0 minutter. Øst 021 grader 04,0 minutter.

2.         Nord 70 grader 02,0 minutter. Øst 021 grader 06,0 minutter.

3.         Nord 70 grader 02,0 minutter. Øst 021 grader 12,0 minutter.

4.         Nord 69 grader 54,0 minutter. Øst 021 grader 11,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnen for meldingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 90812044

Oppdatert: 06.11.2019