Stenging av et område på Persfjorden i Troms og Finnmark for fiske med snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Persfjorden i Troms og Finnmark for fiske med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad i et område på Persfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.          Nord 70 grader 32,8 minutter. Øst 030 grader 39,2 minutter.

2.          Nord 70 grader 36,0 minutter. Øst 030 grader 48,0 minutter.

3.          Nord 70 grader 31,0 minutter. Øst 031 grader 14,0 minutter.

4.          Nord 70 grader 25,0 minutter. Øst 031 grader 05,1 minutter.

herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

Bakgrunn for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 22.09.2020