Stenging av et område på Mesøyfjorden i Nordland for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Mesøyfjorden i Nordland for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Mesøyfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 66 grader 51,0 minutter. Øst 013 grader 30,5 minutter.

2. Nord 66 grader 52,0 minutter. Øst 013 grader 30,5 minutter.

3.  Nord 66 grader 52,0 minutter. Øst 013 grader 33,7 minutter.

4.  Nord 66 grader 51,3 minutter. Øst 013 grader 36,4 minutter.

5.  Nord 66 grader 50,4 minutter. Øst 013 grader 35,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokument:

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 09.06.2020