Stenging av et område på Malangen i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Malangen i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Malangen i Troms og Finnmark sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

1.      Nord 69 grader 28,0 minutter. Øst 018 grader 20,6 minutter.

2.      Nord 69 grader 30,0 minutter. Øst 018 grader 26,5 minutter.

Bakgrunnsdokument:

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 18.06.2020