Du er her:
07.06.2017

Stenging av et område på Lilliehøøkenfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, og et område på Isfjorden innenfor fiskevernsonen ved Svalbard for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Lilliehøøkfjorden, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Fiskeridirektøren stenger også med øyeblikkelig virkning et område på Isfjorden, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Lilliehøøkfjorden, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, nord for en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 79 grader 11,3 minutter. Øst 011 grader 40,2 minutter.
2. Nord 79 grader 12,9 minutter. Øst 011 grader 49,0 minutter (Cadiopynten).

Etter dette er det også forbudt å fiske innenfor et område på Isfjorden, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, øst for en rett linje mellom følgende posisjoner

1. Nord 78 grader 06,2 minutter. Øst 014 grader 12,0 minutter (Kapp Heer).
2. Nord 78 grader 13,5 minutter. Øst 013 grader 55,0 minutter (Selmaneset).

English

The Directorate of Fisheries has decided to close an area in Lilliehøøkfjorden, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

As of 7 June 2017 it is prohibited to fish for shrimps in Lilliehøøkfjorden north of a straight line between:

1. N 79° 11,3’. E 011° 40,2’.
2. N 79° 12,9’. E 011° 49,0’ (Cadiopynten).

The Directorate of Fisheries has also decided to close an area in Isfjorden, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

As of 7 June 2017 it is prohibited to fish for shrimps in Isfjorden east of a straight line between:

1. N 78° 06,2’. E 014 ° 12,0’ (Kapp Heer).
2. N 78° 13,5’. E 013° 55,0’ (Selmaneset).

Les om bakgrunnen for stengingen

Isfjorden

Lilliehøøkfjorden

Henvendelser: Maja K. Brix