Stenging av et område på Kongsfjorden og Krossfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Kongsfjorden og Krossfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Kongsfjorden og Krossfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 78 grader 57,0 minutter. Øst 010 grader 19,0 minutter
2. Nord 79 grader 14,0 minutter. Øst 011 grader 13,0 minutter
3. Nord 79 grader 14,0 minutter. Øst 012 grader 08,0 minutter
4. Nord 78 grader 57,0 minutter. Øst 011 grader 27,0 minutter
herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokument:

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 18.06.2020