Stenging av et område på Isfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Isfjorden, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Isfjorden, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord  78 grader 15,8  minutter. Øst 013 grader 48,0 minutter.
2. Nord  78 grader 29,0  minutter. Øst 015 grader 27,0 minutter.
3. Nord  78 grader 20,7 minutter.  Øst  015 grader 47,4 minutter.
4. Nord  78 grader 05,5  minutter. Øst 014 grader 41,6 minutter.
herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokument:

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 17.06.2020