Du er her:
06.04.2017

Stenging av et område på Hopendjupet, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Hopendjupet, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Hopendjupet, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

           1. Nord 75 grader 55,0 minutter.      Øst 032 grader 30,0 minutter.

          2. Nord 76 grader 07,0 minutter.      Øst 032 grader 30,0 minutter.

          3. Nord 76 grader 07,0 minutter.      Øst 034 grader 00,0 minutter

          4. Nord 75 grader 55,0 minutter.      Øst 034 grader 00,0 minutter

          herfra videre til posisjon 1.

English

The Directorate of Fisheries has decided to close an area in Hopendjupet, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

The area closed for shrimp fisheries with trawl in Hopendjupet, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

1. N 75° 55,0’      E 032 ° 30,0’

2. N 76° 07,0’      E 032 ° 30,0’

3. N 76° 07,0’      E 034 ° 00,0’

4. N 75° 55,0’      E 034 ° 00,0’

then to position no.1.

The decision is given force as of 6 April 2017.

Les om bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen