Stenging av et område på Grevet i Troms og Finnmark for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Grevet i Troms og Finnmark for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Grevet i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.          Nord 71 grader 07,5 minutter. Øst 026 grader 11,8 minutter
2.          Nord 71 grader 08,5 minutter. Øst 026 grader 12,5 minutter
3.          Nord 71 grader 08,5 minutter. Øst 026 grader 14,7 minutter
4.          Nord 71 grader 07,5 minutter. Øst 026 grader 14,3 minutter
herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokument:

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 17.06.2020