Du er her:
07.06.2017

Stenging av et område på Grevet i Finnmark for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Grevet i Finnmark, for fisket etter sei med not. (J-78-2017)

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Grevet i Finnmark, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 

  1. Nord 71 grader 07,5 minutter         Øst 26 grader 11,0 minutter
  2. Nord 71 grader 08,5 minutter         Øst 26 grader 12,5 minutter
  3. Nord 71 grader 08,0 minutter         Øst 26 grader 15,0 minutter
  4. Nord 71 grader 07,0 minutter         Øst 26 grader 13,5 minutter

herfra videre til posisjon 1.

Les om bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Maja K. Brix