Stenging av et område på Forlandsundet, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Forlandsundet, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Forlandsundet, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  78 grader 22,0  minutter. Øst 012 grader 06,0 minutter.
  2. Nord  78 grader 35,0  minutter. Øst 011 grader 34,0 minutter.
  3. Nord  78 grader 35,0 minutter.  Øst  012 grader 07,0 minutter.
  4. Nord  78 grader 22,0  minutter. Øst 012 grader 34,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokument:

The regulation in English:

The Directorate of Fisheries has decided to close an area at Forlandsundet, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

The area closed for shrimp fisheries with trawl at Forlandsundet, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

  1. N 78° 22,0’      E 012° 06,0’
  2. N 78° 35,0’      E 011° 34,0’
  3. N 78° 35,0’      E 012° 07,0’
  4. N 78° 22,0’      E 012° 34,0’

then to posistion no 1.

The decision is given force as of 19 June 2020.

Henvendelser: Hilde M. Jensen 90812044

Oppdatert: 19.06.2020