Stenging av et område på Eidsfjorden i Nordland for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Eidsfjorden i Nordland for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Eidsfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.        Nord 68 grader 39,3 minutter. Øst 014 grader 49,8 minutter
2.        Nord 68 grader 39,7 minutter. Øst 014 grader 48,6 minutter
3.        Nord 68 grader 40,8 minutter. Øst 014 grader 54,0 minutter
4.        Nord 68 grader 40,2 minutter. Øst 014 grader 55,6 minutter
herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokument:

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 17.06.2020