Du er her:
09.08.2017

Stenging av et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 74 grader 47,0   minutter.  Øst 018 grader 10,0  minutter.
2. Nord 75 grader 06,0   minutter.  Øst 017 grader 51,0  minutter.
3. Nord 75 grader 06,0   minutter.  Øst 020 grader 36,0  minutter. 
4. Nord 74 grader 41,0   minutter.  Øst 020 grader 13,7  minutter.

herfra langs 20 milsonen rundt Bjørnøya tilbake til posisjon 1.

Les om bakgrunnen for stengingen

English

The Directorate of Fisheries has decided to close an area north of the Bear Island, within the Fisheries Protection Zone around Svalbard, for fisheries with Danish seine and trawl.

 The area closed for fisheries with Danish seine and trawl north of the Bear Island, within the Fisheries Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

  1. N74° 47,0’     E018° 10,0’
  2. N75° 06,0’     E017° 51,0’  
  3. N75° 06,0’     E020° 36,0’
  4. N74° 41,0’     E020° 13,7’  

further along the 20 miles sone around the Bear Island to position no. 1.

The decision is given force as of 9 August 2017.

Henvendelser: Hilde M. Jensen