Du er her:
10.02.2017

Stenging av et område nord av Hopen innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område nord av Hopen innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard for fiske etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område nord av Hopen innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 77 grader 09,0 minutter.      Øst 027 grader 14,0 minutter.
2. Nord 77 grader 25,0 minutter.      Øst 027 grader 14,0 minutter.
3. Nord 77 grader 25,0 minutter.      Øst 027 grader 43,0 minutter
4. Nord 77 grader 09,0 minutter.      Øst 027 grader 52,0 minutter

          herfra videre til posisjon 1.

Les om bakgrunnen for stengingen

English

The Directorate of Fisheries has decided to close an area north of Hopen, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

The area closed for shrimp fisheries with trawl north of Hopen, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

1. N 77° 09,0’      E 027 ° 14,0’
2. N 77° 25,0’      E 027 ° 14,0’
3. N 77° 25,0’      E 027 ° 43,0’
4. N 77° 09,0’      E 027 ° 52,0’

Then to position no.1.

The decision is given force as of 10 February 2017.

Henvendelser: Maja K. Brix, 416 91 457