Du er her:
15.05.2017

Regulering av fisket etter tobis i 2017 - totalkvote

Fiskeridirektoratet har 15. mai mottatt endelig råd for tobisfisket i norsk økonomisk sone i 2017.

På bakgrunn av den faglige tilrådningen fra Havforskningsinstituttet fastsettes totalkvoten for tobis i 2017 til 120 000 tonn.

Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter tobis i Norges økonomiske sone beregnes ved å bruke kvoteenheten 4,15.

Henvendelser: Snorri Palmason / Andreas Haugstvedt , 468 04 072 / 400 70 506