Redusert adgang til å ha bifangst av torsk i Nordsjøen

Fiskeridirektoratet har registrert at det gjenstår relativt lite kvantum av Norges torskekvote i Nordsjøen. Derfor er det bestemt å redusere adgangen til å ha bifangst av torsk i andre fiskerier.

I fiske med snurrevad og stormasket trål, herunder fartøy som fisker med avgrenset nordsjøtråltillatelse, fastsettes tillatt bifangst til 2,5 %. I fiske med konvensjonelle redskap, annet enn snurrevad, vil det bli tillatt å ha inntil 5 % bifangst av torsk.

Disse endringene trer i kraft 22.08.2020 kl. 00:01.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt, 400 70 506 Snorri Palmason, 468 04 072

Oppdatert: 21.08.2020