Økte maksimalkvoter i trålernes fiske etter uer nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter uer nord for 62°N med 500 tonn. Ny maksimalkvote er 3 000 tonn. Beslutningen har virkning fra og med i dag 22. juli 2020.

Henvendelser: Inger-Anne Arvesen 468 02 857

Oppdatert: 23.07.2020