Økte maksimalkvoter i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter uer nord for 62°N med 1 000 tonn. Ny maksimalkvote er 4 000 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Det gjøres oppmerksom på at trålerne kun kan drive et direktefiske etter uer i områder hvor det ikke er fare for innblanding av vanlig uer.

Disse områdene er gitt i «Forskrift om regulering av fisket etter uer nord for 62° N i 2014 ».

Økningen gjelder derfor i praksis i fisket etter snabeluer. Utenfor disse områdene kan trålerne fortsatt kun ha bifangst av uer.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 638 39

Oppdatert: 07.10.2020