Økte maksimalkvoter i torsketrålernes fiske etter sei i Nordsjøen

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy med torsketråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak til 1 000 tonn per kvotefaktor.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Vi minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel.
Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 638 39

Oppdatert: 06.07.2020