Økte kvoter i havfiskeflåtens fiske etter blåkveite nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvotene for konvensjonelle havfiskefartøy og trålere i fisket etter blåkveite nord for 62°N med 5 tonn per fartøy. Kvoteøkningen gis som maksimalkvotetillegg.

Kvoteøkningen er en intern refordeling for å tilrettelegge for at havfiskeflåtens gruppekvote kan utnyttes.

Beslutningen har virkning fra g med i dag.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 63 839

Oppdatert: 20.10.2020