Du er her:
28.11.2017

Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for trålerne

Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Endringen har virkning fra og med i dag.

Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Henvendelser: Guro Gjelsvik / Eivind Helland Marienborg, 900 63 839 / 480 90 328