Du er her:
08.09.2017

Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy med hjemmelslengde 11-14,9 m i lukket kystgruppe

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,9 meter som fisker etter sei nord for 62°N.

Nye kvoteenheter er som følger:

  • Største lengde under 15 m: 39,3166
  • Største lengde over 15 m: 21,8426

Endringen har virkning fra og med mandag 11. september.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 63 839 Eivind Helland Marienborg 480 90 328