Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at totalkvoten kan utnyttes fullt ut. Konvensjonelle havfiskefartøy og torsketrålere gis en kvoteøkning på henholdsvis 37 % og 33 %. Dette innebærer maksimalkvoter på 300 tonn hyse pr. kvotefaktor for konvensjonelle havfiskefartøy og på 700 tonn hyse pr. kvotefaktor for torsketrålere.

Vi minner om at fiske på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

 

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen, 480 90 328 Synnøve Liabø, 468 02 971

Oppdatert: 23.09.2020