Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut:

  • Det innføres fritt fiske for alle fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde på eller over 11 meter som fisker med konvensjonelle redskap
  • Konvensjonelle havfiskefartøy gis en kvoteøkning på 35 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 219 tonn hyse pr. kvotefaktor
  • Torsketrålerne gis en kvoteøkning på 11 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 525 tonn hyse pr. kvotefaktor

 Vi minner om at fisket innenfor maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

 Beslutningen har virkning fra og med mandag 6. juli.

Henvendelser: Synnøve Liabø 468 02 971, Jørgen Blix Nicolaysen 996 44 225

Oppdatert: 02.07.2020