Du er her:
11.01.2019

Økte kvoter i fangst etter kongekrabbe i kvoteregulert område

Fiskeridirektøren har i dag fastsatt endelige fartøykvoter i fangst etter kongekrabbe i kvoteregulert område.

Nye fartøykvoter blir som følger:

Kvotefaktor

Fartøykvoter (tonn)

0,1

0,19

0,25

0,49

0,5

0,97

1

1,94

Kvotefaktor og fartøykvoter i fangst av kongekrabbe i 2019

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 63 839 , Ingvild Bergan 997 96 722