Du er her:
19.12.2016

Økt torskekvote for fartøy som fisker torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen

Fiskeridirektøren har i dag besluttet å øke maksimalkvotene til fartøy med adgang til å delta i fisket etter torsk i Nordsjøen med konvensjonelle redskap, i lukket og åpen gruppe, med 14%.

Henvendelser: Snorri Runar Palmason, 468 04 072