Økt øyepålkvote i NØS i Nordsjøen

Fiskeridirektoratet har beslutet å øke kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fartøy med adgang til å delta i fisket etter øyepål i norsk sone i Nordsjøen til 30.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt / Snorri Palmason 400 70 506 / 4680 4072

Oppdatert: 09.08.2019