Økt maksimalkvote i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i andre periode

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak til 17 tonn i andre periode.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 638 39

Oppdatert: 09.07.2020