Du er her:
13.11.2017

Økt maksimalkvote for fartøy som fisker øyepål i EU-sonen i 2017

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter øyepål i EU sonen i ICES område 4 ved å sette kvoteenheten til 8,0.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt / Snorri Palmason, 400 70 506 / 468 40 072