Økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i andre periode i 2019

Maksimalkvoten for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i andre periode i 2019 økes til 15 tonn fra og med i dag, 7. august 2019.

Henvendelser: Kjetil Gramstad 941 42 455

Oppdatert: 07.08.2019