Økt maksimalkvote for fartøy med pelagisk-/nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

Maksimalkvoten til fartøy med pelagisk-/nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 økes til 1 000 tonn fra og med i dag, 9. august 2019.

Henvendelser: Kjetil Gramstad 941 42 455

Oppdatert: 09.08.2019