Økt maksimalkvote for avgrenset Nordsjøtrål i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2020

Maksimalkvoten for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2020 økes til 450 tonn per kvotefaktor, med virkning fra i dag 19. august.

Henvendelser: Kjetil Gramstad 941 42 455

Oppdatert: 19.08.2020