Økt kvoteenhet i tobisfiske i 2020

Fiskeridirektoratet har besluttet å øke kvoteenheten i tobisfiske i 2020. Kvoteenheten i tobisfisket i 2020 settes til 8,96 med øyeblikkelig virkning.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt / Snorri Runar Palmason 400 70 506 / 468 04 072

Oppdatert: 18.06.2020