Du er her:
28.07.2016

Økt kvoteenhet i fisket etter øyepål i Norges økonomiske sone i 2016

Fiskeridirektoratet har besluttet å øke kvoteenheten for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter øyepål i Norges økonomiske sone i 2016.

Kvoteenheten økes til 20 med virkning fra og med i dag, torsdag 28. juli 2016.

Henvendelser: Rune Mjørlund, 952 59 448