Øke maksimalkvoter i trålernes fiske etter uer nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter uer nord for 62°N med 1 000 tonn. Ny maksimalkvote er 2 500 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: 900 638 39, Guro Gjelsvik.

Oppdatert: 11.06.2020