Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N

I fisket etter sei med not mellom 62°N og 66°33’N er det beregnet fisket et kvantum som overstiger 3 000 tonn sei, slik at minstemålet på 35 cm ikke lenger skal gjelde. 

Beslutningene har virkning fra og med torsdag 21. april. 

Henvendelser: Guro Gjelsvik, Maja K. Brix , 900 63 839, 416 91 457

Oppdatert: 18.04.2016