Du er her:
20.11.2017

Kvoteøkning på torsk i Nordsjøen

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy i lukket gruppe og åpen gruppe, som fisker etter torsk i Nordsjøen med konvensjonelle redskaper. Maksimalkvoten økes med 25%. 

Henvendelser: Snorri Palmason, 468 04 072