Du er her:
31.03.2017

Kvoteøkning for fartøy som fisker innenfor kystfiskekvoten

Fiskeridirektøren har i dag besluttet å øke torskekvotene nord for 62°N for fartøy i åpen kystgruppe, som fisker innenfor kystfiskekvoten med 10 tonn per fartøy. Kvotetillegget gis som et maksimalkvotetillegg.

Beslutningen har virkning fra og med fredag 31. mars.  

Mer informasjon finner du her

Henvendelser: Maja K. Brix eller Guro Gjelsvik, 416 91 457 / 900 63 839