Justeringer i seifisket for lukket gruppe nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å innføre fritt fiske for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde under 11 meter i fisket etter sei nord for 62°N.

Det er også besluttet at inntil videre kan fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 15-20,99 meter fortsette sitt fiske etter sei nord for 62°N innenfor gjeldene regulering.

Bakgrunn for beslutningen er å tilrettelegge for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen, 996 44 225 Guro Gjelsvik, 900 638 39

Oppdatert: 21.09.2020