Justering av stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62°N

Det vises til fiskerimelding 14.08.2020 om samme tema.

Fiskeridirektøren har besluttet å utsette stoppen i kystflåtens direktefiske etter blåkveite med et døgn. Det vil si at direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde stoppes med virkning fra og med 19. august. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 18. august kl. 23:59.

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 63 839 Hanne Østgård, 468 05 205

Oppdatert: 17.08.2020