Du er her:
08.03.2017

Justering av delkvoteenhet for fartøy med kolmuletråltillatelse som fisker etter kolmule i EU-sonen i 2017

Delkvoteenheten for fartøy med kolmuletråltillatelse som fisker etter kolmule i EU-sonen i 2017 økes til 6 763 tonn.

Endringen trer i kraft straks.

Henvendelser: Kjetil Gramstad