Du er her:
10.03.2017

Justering av bifangstprosent for avgrenset nordsjøtrål i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2017

Bifangstprosenten for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 økes til 40 prosent.

Henvendelser: Kjetil Gramstad, 941 42 455