Du er her:
17.03.2017

Fritt fiske etter hyse og sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde under 11 meter

Fiskeridirektøren har i dag besluttet å innføre fritt fiske for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde under 11 meter i fisket etter hyse og sei nord for 62°N.  

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 63 839, Maja K. Brix 416 91 457