Du er her:
18.12.2017

Fiske etter kolmule i Færøysonen i januar 2018

Fartøy med kolmuletrål-tillatelse kan fiske innenfor en gruppekvote på 15 600 tonn i Færøysonen i januar.

Fartøy med pelagisk- eller nordsjøtrål-tillatelse kan fiske innenfor en gruppekvote på 4 400 tonn i Færøysonen i januar.

Kvoteenheten i norsk økonomisk sone, Jan Mayen og internasjonalt farvann for fartøy med kolmuletrål-tillatelse settes til 6 950.
Delkvoteenheten for fartøy med kolmuletrål-tillatelse i Færøysonen settes til 6 950.

Delkvoteenheten for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtrål-tillatelse i Færøysonen settes til 3,30.

Fartøy som fisker etter kolmule i Færøysonen i januar 2018 kan maksimalt fiske det laveste av 2 000 tonn og fartøyets kvote.

Fartøy som ønsker å fiske etter kolmule i Færøysonen i januar 2018 må melde utseiling til Norges Sildesalgslag.

Endringen gjelder fra og med 1. januar 2018.

Henvendelser: Kjetil Gramstad , 941 42 455