Du er her:
27.01.2017

Fastsettelse av kvoteenheter og delkvoteenheter i fisket etter kolmule i 2017

Følgende kvoteenheter, delkvoteenheter og kvotefleksibilitetsgrunnlag i fisket etter kolmule i 2017 gjelder fra og med i dag, 27. januar:

Kolmuletrål

Pelagisk-/Nordsjøtrål

Kvoteenhet

6 763

3,19

Kvotefleksibilitetsgrunnlag

5 354

2,49

Delkvoteenhet i EU-sonen

5 425

2,79

Delkvoteenhet i Færøysonen

621

0,32

Henvendelser: Kjetil Gramstad, 941 42 455