Du er her:
06.12.2017

Endringer i kvoter i fisket etter sild i EU-sonen i 2017

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer i fisket etter sild i EU-sonen fra og med mandag 5. desember 2017:

Små ringnotfartøy

Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen for små ringnotfartøy (SUK) oppheves.

Trålgruppen

Adgangen til å fiske kvantum i henhold til kvotefleksibilitetsordningen i EU-sonen oppheves. Videre økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra 0,43 til 0,81 tonn.

Fartøy med ringnottillatelse

Adgangen til å fiske kvantum i henhold til kvotefleksibilitetsordningen i EU-sonen oppheves. Videre økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra 1,5 til 2,69 tonn.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595