Du er her:
05.12.2016

Endringer i kvoter i fisket etter sild i EU-sonen i 2016

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer i fisket etter sild i EU-sonen fra og med mandag 5. desember 2016: 

Små ringnotfartøy

Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen for små ringnotfartøy (SUK) oppheves.

Trålgruppen

Adgangen til å fiske kvantum i henhold til kvotefleksibilitetsordningen i EU-sonen oppheves. Videre økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra 0,36 til 0,83 tonn.

Fartøy med ringnottilltatelse

Adgangen til å fiske kvantum i henhold til kvotefleksibilitetsordningen i EU-sonen oppheves. Videre økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra 1,32 til 1,62 tonn.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng , 980 88 595