Endringer i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2020

Det gjøres følgende endringer med virkning fra og med mandag 14. september 2020:

- For trålgruppen oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen.

- For fartøy med ringnottillatelse stoppes fisket i Skagerrak da gruppekvoten er beregnet oppfisket.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Oppdatert: 14.09.2020