Endring i øyepålkvoten i NØS og EU-sonen i Nordsjøen

Fiskeridirektoratet har besluttet å endre kvoteenheten for øyepål i NØS og i EU-sonen i Nordsjøen med øyeblikkelig virkning. Kvoteenheten i NØS settes til 25. Kvoteenheten i EU-sonen settes til 0,75.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt / Snorri Palmason 400 70 506 / 468 04 072

Oppdatert: 08.09.2020