Endring i kvoter i fisket etter sild i EU-sonen i 2019

Det gjøres følgende endringer med virkning fra og med fredag 1. november 2019:

  • For små ringnotfartøy oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen.
  • For lukket kystgruppe oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen.

For fartøy med ringnottillatelse er det gjort en vurdering, men det er ikke rom for å øke delkvoteenheten i EU-sonen på det nåværende tidspunkt.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng , 980 88 595

Oppdatert: 01.11.2019